Cavity Wall Warranty Fund

De Cavity Wall Warranty Fund vzw (CWWF) heeft de volgende doelstellingen:

  • Een actieve bijdrage leveren aan het Europese doel om de CO2-uitstoot van ongeïsoleerde woningen drastisch te verminderen;
  • Bewustmaking rond energiebesparing in het algemeen;
  • Hiervoor de na-isolatie van spouwmuren op de Belgische markt promoten;
  • De kwaliteit garanderen van door erkende CWWF-installateurs uitgevoerde werken voor zowel het gebruikte materiaal als de uitvoering;

De CWWF zal bij alle door haar georganiseerde activiteiten optreden als een onafhankelijk orgaan dat advies verleent aan zowel de aangesloten leden als aan eindgebruikers.

Een integrale kwaliteitsaanpak van de erkende CWWF-installateur en de ontzorging van de eindgebruiker staan hierbij centraal.

Evaluatie van eventuele problemen evenals coördinatie en opvolging hiervan. Dit maakt deel uit van de service van het garantiefonds.